นายสุพัฒนา หงษ์สายพิน E20OJU
นายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดขอนแก่น
 
 

ข้อมูลส่วนตัว:

 
   
 
นายอภิชาติ รักชาติไทย HS4MIQ
เลขาธิการ
 
 

ข้อมูลส่วนตัว:

 
นาย+++E24NXT
ร+++++
นาย+++++HS4IAQ
ร++++++
นา++++HS4LIO
รอ++++++++
นาย++++E25IQR
รอ+++++

ข้อมูลส่วนตัว:

ข้อมูลส่วนตัว:

ข้อมูลส่วนตัว:

ข้อมูลส่วนตัว:


 
 
   
 
นายเดชไท ไทเหนือสิงห์ HS4DFT
รองนายกฯ 1
 
 

ข้อมูลส่วนตัว:

 
นายสมกิจ อารยวัฒน์ HS4RJ
กรรมการฝ่ายทะเบียน
พ.ต.ต.รัชพล จำปาแก้ว E23XZT
กรรมการพิทักษ์สิทธิ์ฝ่ายกฎหมาย

ข้อมูลส่วนตัว:

ข้อมูลส่วนตัว:

นาย+++HS4RQJ
ร+++++
นา++++HS4RNR
รอ++++
นาย++++E23HZR
รอ+++++
นาย++++HS4XGN
รอ++++++

ข้อมูลส่วนตัว:

ข้อมูลส่วนตัว:

ข้อมูลส่วนตัว:

ข้อมูลส่วนตัว:

 

 
       
   
นายศรัณย์ อินทรกำแหง
รองนายกฯ 2
   
   

ข้อมูลส่วนตัว:

   
นายอาณัฐ พรมใจ E23ELG
กรรมการนายสถานี
นายสุวรพงษ์ คงมั่น HS4LKW
กรรมการฝ่ายกิจกรรม
นายชัชวาลย์ ศรีวงศ์งาม HS4NTV
กรรมการฝ่ายเทคนิค

ข้อมูลส่วนตัว:

ข้อมูลส่วนตัว:

ข้อมูลส่วนตัว:

นาย+++
HS4SFT
นาย++++++
HS4XLG
นาย+++++
HS4CQZ
นาย++++++
HS4LFU
นาย+++++
HS4FGJ
นาย++++++
HS4YQM

ข้อมูลส่วนตัว:

ข้อมูลส่วนตัว:

ข้อมูลส่วนตัว:

ข้อมูลส่วนตัว:

ข้อมูลส่วนตัว:

ข้อมูลส่วนตัว:

นาย+++++
HS4RUX
นาย+++++
HS4EKE
นาย+++++
HS4VIJ
นาย++++
HS4MUB
นาย++++++
HS3RWH
นาย+++++
HS4RVA

ข้อมูลส่วนตัว:

ข้อมูลส่วนตัว:

ข้อมูลส่วนตัว:

ข้อมูลส่วนตัว:

ข้อมูลส่วนตัว:

ข้อมูลส่วนตัว:

 
 
   
 
นายปิยะ หร่อยดา E23HVL
รองนายกฯ 3
 
 

ข้อมูลส่วนตัว:

 
นายสุทธิเกียรติ์ ธนวิบูรณ์ HS4PZG
กรรมการบริหาร
นายเทียนชัย อาสนาทิพย์ E24ONI
กรรมการเหรัญญิก

ข้อมูลส่วนตัว:

ข้อมูลส่วนตัว:

นาย++
HS4SIB
นาย++++
HS4PYK
นาย+++++ง
E25IPX
นาย+++++
HS4FHT

ข้อมูลส่วนตัว:

ข้อมูลส่วนตัว:

ข้อมูลส่วนตัว:

ข้อมูลส่วนตัว:

นาย++++
HS4PLY
นาย++++ง
HS4VMV
นาย+++++
E23KDD
นาย+++++
E25DMK

ข้อมูลส่วนตัว:

ข้อมูลส่วนตัว:

ข้อมูลส่วนตัว:

ข้อมูลส่วนตัว:

 
 
   
 
นางสาวนิมิตร ตราชู E25HAF
รองนายกฯ 4
 
 

ข้อมูลส่วนตัว:

 
นางสาวอังคณา เพียรมาก HS4IEU
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายอุรุพงศ์ ยอดแคล้ว HS4LKG
กรรมการฝ่ายปฎิคม

ข้อมูลส่วนตัว:

ข้อมูลส่วนตัว:

นาย++++
E24YGI
นาย++++++++++++
HS4VBG
นาย++++++++
HS4QII
นาย+++++++++
HS4ITT

ข้อมูลส่วนตัว:

ข้อมูลส่วนตัว:

ข้อมูลส่วนตัว:

ข้อมูลส่วนตัว:

นาย++++++++
HS4KBB
นาย++++++++
E21JUH
นาย+++++++++
HS4XHU
นาย+++++ง
HS4VFK

ข้อมูลส่วนตัว:

ข้อมูลส่วนตัว:

ข้อมูลส่วนตัว:

ข้อมูลส่วนตัว:

 


www.hs4ak.com Powerby: HS4IEK MTV_khonkaen Tel.081 546 9722
สงวนลิขสิทธิ์ 10 กรกฎาคม 2562 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดขอนแก่น เลขที่ 22 หมู่ 7 บ้านหนองหลุบ ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น